นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต (Robot for Smart Energy Project Competition) : Gigo ประจำปี 2019 (Thailand green mech contest 2019 ) นักเรียนได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม Intergrate talent ประกอบด้วย

  • ด.ช.ธนธรณ์ ประวาลปัทม์ ม.1/8
  • ด.ช.ปุญรวี เกตุยั่งยืนวงศ์ ม.1/10
  • ด.ญ.ธัญชนก แก้วสุวรรณ ม.1/9
  • ด.ญ.ธิติกาญจน์ เทียนมงคลกุล ม.1/3