นายคุณาพงศ์ เตชะ ห้องม.6/1 เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทคาราเต้โด คัดเลือกตัวแทนภาค1″ตราดเกมส์” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน55กก และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ทีมชาย อายุ15-18 ปี