นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา รองผู้อำนวยการด้านการแพย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชมรม Medineer (ความถนัดทางแพย์) ในการฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 11 คน ระหว่างวันที่ 3-16 มีนาคม 2562 เพื่อเรียนรู้วิชาชีพเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและประกอบการพิจารณาในการเลือกเรียนและเลือกอาชีพในอนาคต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลนพรัตรราชธานีเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้