ผลงานนักเรียน2019-06-23T09:24:12+00:00

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต

พิธีประทานรางวัลคุณความดีจากสมเด็จพระญาณสังวน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประจำปี 2562