คำร้อง ทำนอง อ.อร่าม ขาวสะอาด

ธงพระเกี้ยวชมพู พริ้วดูงามสง่า
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
*สถาบัน การศึกษาเยาวชน
พวกเราเริ่มต้นด้วยการรักเรียน
รวมกันมั่นคงในความพากเพียร
ผลลัพธ์หมุนเวียนกลับมาถึงตน
เพื่อสังคม เพื่อชาติไทย สามัคคีมีไว้ ผลดียิ่งใหญ่เลิศล้น
ชมพูโบกสะบัดพระเกี้ยวเด่นชัดทุก ๆ คน
สถาบันเริ่มต้นเด่นดี…(ซ้ำ**)
(พร้อมกัน)…พระเกี้ยวชมพู คู่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
**ดั่งสาย โลหิตเดียว ยึดเหนี่ยวด้วยพระเกี้ยวชมพูสดสี
ผูกมิตร ไมตรี ศักดิ์ศรีน้องพี่สมัครสมาน
เราต้อง มองไกลเพื่อไทยในอนาคตกาล
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ให้เจริญสุขศานต์ตลอดไป….(ซ้ำ**)