นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 ธันวาคม 2563