admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 39 blog entries.

งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (one day [...]

2019-11-12T13:16:51+00:00

คณะครู ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่และส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่และส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ [...]

2019-11-12T13:14:18+00:00

งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.2-3 ณ ค่ายภูริทัศน์ จ.สระบุรี

วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2562 งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.2-3 [...]

2019-11-12T13:12:10+00:00

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ English camp 2019

วันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ [...]

2019-11-12T13:10:46+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช [...]

2019-11-12T13:08:51+00:00

ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนในเครือ ตอพ สู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 6

วันที่ 19 – 21กันยายน 2562 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนในเครือ ตอพ สู่ความเป็นเลิศครั้งที่ [...]

2019-11-12T13:06:27+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมบูรณาการทางศิลปะ

วันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมบูรณาการทางศิลปะ กิจกรรมความสุขล้นคนพันธุ์ศิลป์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงคอนเสิร์ตและแสดงผลงานทางศิลปะ [...]

2019-11-12T13:04:17+00:00

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Day Camp

วันที่ 5 กันยายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Day Camp [...]

2019-11-12T13:02:54+00:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบบบูรณาการประเด็นการนิเทศติดตามนโยบาย จุดเน้น และการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน [...]

2019-11-12T12:59:35+00:00

ชมรม RAP 4 life จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแร็ป ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ชมรม RAP 4 life จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแร็ป [...]

2019-11-12T13:25:03+00:00