About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 38 blog entries.

คณะครู ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่และส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่และส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ [...]

2019-11-12T13:14:18+00:00

งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.2-3 ณ ค่ายภูริทัศน์ จ.สระบุรี

วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2562 งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.2-3 [...]

2019-11-12T13:12:10+00:00

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ English camp 2019

วันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ [...]

2019-11-12T13:10:46+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช [...]

2019-11-12T13:08:51+00:00

ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนในเครือ ตอพ สู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 6

วันที่ 19 – 21กันยายน 2562 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนในเครือ ตอพ สู่ความเป็นเลิศครั้งที่ [...]

2019-11-12T13:06:27+00:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมบูรณาการทางศิลปะ

วันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมบูรณาการทางศิลปะ กิจกรรมความสุขล้นคนพันธุ์ศิลป์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงคอนเสิร์ตและแสดงผลงานทางศิลปะ [...]

2019-11-12T13:04:17+00:00

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Day Camp

วันที่ 5 กันยายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Day Camp [...]

2019-11-12T13:02:54+00:00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบบบูรณาการประเด็นการนิเทศติดตามนโยบาย จุดเน้น และการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน [...]

2019-11-12T12:59:35+00:00

ชมรม RAP 4 life จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแร็ป ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ชมรม RAP 4 life จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแร็ป [...]

2019-11-12T13:25:03+00:00

คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นม.1 – ม.6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นม.1 – [...]

2019-11-12T12:53:12+00:00