กิจกรรมภายในโรงเรียน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 13 ปี

โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 1-2, 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบ [...]

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน สัปดาห์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ