กิจกรรมบูรณาการ คริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการ คริสต์มาส ปีใหม่ และวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2562 [...]

2020-01-21T09:28:43+00:00

รายการ school of rap ถ่ายทำรายการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562 รายการ School of [...]

2019-12-23T09:44:08+00:00

รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 GMMTV ) ถ่ายทำรายการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 [...]

2019-12-23T09:23:24+00:00

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา [...]

2019-11-28T03:21:58+00:00

จัดพิธีเทิดพระกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดพิธีเทิดพระกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [...]

2019-11-12T12:42:19+00:00

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน [...]

2019-11-12T12:43:02+00:00