กิจกรรมภายในโรงเรียน

การอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นํานักเรียนโรงเรียน ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและการจัดการห้องน้ำโรงเรียนตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”