การเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน  

2021-09-08T09:31:31+00:00

นักเรียนที่ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการคนเก่ง คนดี ศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนดีเด่นด้านความประพฤติ สมเป็นแบบอย่างลูกพระเกี้ยวน้อยสุวรรณภูมิ นักเรียนดีเด่นด้านทักษะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

2021-08-10T14:41:47+00:00

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเหรียญเรียนดีและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

นักเรียนรับเหรียญเรียนดีและทุนการศึกษา 2564

2021-08-10T13:58:17+00:00

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

2021-08-10T13:19:30+00:00

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุววรรณภูมิ เพื่อหารือเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณ การเปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2565 [...]

2021-07-15T11:52:49+00:00

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด [...]

2021-07-15T11:37:06+00:00

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระ ณ วัดพระยาสุเรนทร์

ท่านอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ท่านขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [...]

2021-07-15T11:15:34+00:00