ลดหยุดภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน

ลดหยุดภัย (E-BOOK)

2023-03-27T07:55:38+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายชีระวิทย์ ไวทยานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นยุวชนอายุ 14 ปีชาย

2023-02-08T07:19:02+00:00

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.2

2023-02-08T07:17:30+00:00

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1

2023-02-08T07:16:33+00:00

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.คมจักร คริมาธัญสร (ครูพี่โดม) รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2023-02-08T07:14:58+00:00

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.ธนากรณ์ อุ่นพินิจ (ครูพี่อูม) รายวิชา วิทยาศาสตร์

2023-02-08T07:14:07+00:00

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.พิพัฒน์ วัฒนอุตสาหพงษ์ (ครูพี่ต้อม) รายวิชา คณิตศาสตร์

2023-02-08T07:13:16+00:00

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์ (ครูมินนี่) รายวิชา ภาษาอังกฤษ

2023-02-08T07:12:22+00:00

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.กัณวัฒน์ สุขาภิวัฒน์ (ครูพี่บอส) รายวิชา ภาษาไทย

2023-02-08T07:11:13+00:00