การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 2564

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

2021-03-09T08:51:59+00:00

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ [...]

2021-03-09T08:45:53+00:00

กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

2021-03-09T08:23:42+00:00

กิจกรรมก้าวหน้าอย่างสุขสันต์ด้วยสัมพันธ์เตรียมพัฒน์ฯ สุวรรณภูมิ

กิจกรรมก้าวหน้าอย่างสุขสันต์ด้วยสัมพันธ์เตรียมพัฒน์ฯ สุวรรณภูมิ เป็นกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ ได้แก่ นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวธัญพร  บุญสุภา  [...]

2021-03-09T07:48:32+00:00

กิจกรรมรู้รักษ์สายน้ำ สืบสานศิลปาชีพไทย ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมรู้รักษ์สายน้ำ สืบสานศิลปาชีพไทย กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศิลปะและการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

2020-12-15T11:15:19+00:00

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ​นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช [...]

2020-12-15T08:15:38+00:00

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 [...]

2020-12-15T07:43:47+00:00

โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือ ต.อ.พ. ครั้งที่ 7

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ [...]

2020-10-02T08:39:05+00:00