รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา รวม 8 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา รวม 8 อัตรา

2022-05-01T06:35:48+00:00

กำหนดการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) สนามสอบ ต.อ.พ.ภ.

รายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับมัธยมศึกษา รายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับประถมศึกษา แนวปฏิบัติตนในการเข้าสอบ แผนที่โรงเรียน

2020-10-02T11:04:58+00:00

งานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเด็จ ฯ ทรงเปิดอาคารเรียน

2020-07-17T03:19:06+00:00

รองผอ.สพม.2 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างโรงฝึกงาน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ [...]

2020-04-20T09:27:30+00:00