TUPP Open House สุวรรณภูมินิทรรศน์ 2019

มกราคม, 2020

19มกราคมAll DayTUPP Open House สุวรรณภูมินิทรรศน์ 2019

Time

All Day (อาทิตย์)

Location

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

เลขที่ 199 ซอยร่มเกล้า 17 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Organizer

กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารวิชาการ