วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ชมรมผู้ปกครองและครู นักเรียน ทำพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยมีการเดินทางไปไหว้ศาลเจ้าพ่อต่วน เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อพยงค์ และทำพิธีบวงสรวงหน้าเสาธงโรงเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน