กิจกรรมวิชาการ2019-11-12T12:55:08+00:00

คณะครูต.อ.พ.ภ.เป็นวิทยากรติวโครงการสานสายใยเครือข่ายเตรียมพัฒน์

วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการปันน้ำใจ สานสายใย [...]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันละครประวัติศาสตร์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [...]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu speech) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu speech) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา [...]

งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (one day [...]