กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรมวิชาการ2019-11-12T12:55:08+00:00

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ English camp 2019

วันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ [...]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช [...]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมบูรณาการทางศิลปะ

วันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมบูรณาการทางศิลปะ กิจกรรมความสุขล้นคนพันธุ์ศิลป์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงคอนเสิร์ตและแสดงผลงานทางศิลปะ [...]

ชมรม RAP 4 life จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแร็ป ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ชมรม RAP 4 life จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแร็ป [...]

คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นม.1 – ม.6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นม.1 – [...]