กิจกรรมในโรงเรียน2022-04-05T15:42:32+00:00

กิจกรรมบูรณาการ คริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการ คริสต์มาส ปีใหม่ และวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2562 [...]

รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 GMMTV ) ถ่ายทำรายการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 [...]