กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมในโรงเรียน2022-04-05T15:42:32+00:00

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและการจัดการห้องน้ำโรงเรียนตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการและคณะครูผู้อาวุโส

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์วิไล เพชรรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 ห้องเรียนพิเศษศิลปะ

เจ้าของผลงานบัตรนักเรียนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด และได้รับคัดเลือกให้เป็นบัตรประจำตัวนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป รวมถึงได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาทและของที่ระลึกอีกมากมาย สนับสนุนโดยบริษัท [...]