กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมในโรงเรียน2022-04-05T15:42:32+00:00

แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญญาลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

จุดประกายแห่งการเรียนรู้ และ ผสานความสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี