กิจกรรมในโรงเรียน2019-11-12T12:39:33+00:00

จัดพิธีเทิดพระกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดพิธีเทิดพระกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [...]

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน [...]