ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

บรรยากาศการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 22 - 25 [...]

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ [...]

พิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ชมรมผู้ปกครองและครู [...]

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหอพระพุทธรูป พระพุทธศากยมุนีศรีสุวรรณภูมิ และจัดตั้งกองทุนการศึกษา [...]

ครูต.อ.พ.ภ.รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้

ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยครูวรพล ศรีเทพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูธีรพงษ์ สดใส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ [...]