ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นางสาวขวัญกวี เจริญชัยนพกุล นักเรียนชั้น ม.4/4 นางสาวขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล นักเรียนชั้น ม.6/10

ขอแสดงความยินดี กับท่านรองศิรินภา ทองคำแท้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ “รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ”