ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 2564

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ณ [...]

กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

กิจกรรมก้าวหน้าอย่างสุขสันต์ด้วยสัมพันธ์เตรียมพัฒน์ฯ สุวรรณภูมิ

กิจกรรมก้าวหน้าอย่างสุขสันต์ด้วยสัมพันธ์เตรียมพัฒน์ฯ สุวรรณภูมิ เป็นกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ ได้แก่ นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวธัญพร  บุญสุภา  [...]