ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับอุดมศึกษา” โดยวิทยากร อ.อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์ (ครูมินนี่) รายวิชา A-LEVEL วิชาภาษาอังกฤษ

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี เยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) โรงงานหนองแค

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับอุดมศึกษา” โดยวิทยากร อ.ปารมี ไวจงเจริญ (ครูจวง) รายวิชา A-LEVEL วิชาสังคมศึกษาฯ