ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุววรรณภูมิ เพื่อหารือเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณ การเปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2565 [...]

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด [...]

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระ ณ วัดพระยาสุเรนทร์

ท่านอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ท่านขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [...]

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 2564

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]