ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8