ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

กิจกรรมรู้รักษ์สายน้ำ สืบสานศิลปาชีพไทย ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมรู้รักษ์สายน้ำ สืบสานศิลปาชีพไทย กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศิลปะและการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ [...]

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ​นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช [...]

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562 [...]

โครงการพัฒนาบุคลากรในเครือ ต.อ.พ. ครั้งที่ 7

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ [...]