ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 และ 4/4

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 และ 2/9

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5