ข่าวประชาสัมพันธ์2019-11-12T12:38:36+00:00

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์ (ครูมินนี่) รายวิชา ภาษาอังกฤษ

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.กัณวัฒน์ สุขาภิวัฒน์ (ครูพี่บอส) รายวิชา ภาษาไทย

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับอุดมศึกษา” โดยวิทยากร อ.อิทธิรัชต์ พรรณสินศักดิ์ (ครูมินนี่) รายวิชา A-LEVEL วิชาภาษาอังกฤษ