นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและราบรื่นในการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน 3 )