นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วันที่ 21 กันยายน 2563  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน