ประกาศ

ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีสำรอง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศ ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน และการขึ้นบัญชีสำรอง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ และพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศผู้ผ่านครูอัตราจ้างและบุคลากร

การจัดชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2567

ประกาศจัดชั้นเรียน ม.1 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.2 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.3 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.4 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.5 [...]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่