ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 อัตรา ระบบรับสมัครออนไลน์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

การมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์

การมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 https://www.youtube.com/watch?v=h9mpaDWzqpQ ขั้นตอนการมอบตัวสำหรับนักเรียนชั้นม.1 และ [...]

แบบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์

ขอให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวผ่านแบบรายงานตัวออนไลน์ ระบบจะเปิดในวันอังคารที่ 20 เมษายน [...]

เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบ 2 ปีการศึกษา 2564