ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

รายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5และ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน         [...]

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกวดนักอ่านรุ่นเยาว์ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การประกวดนักอ่านรุ่นเยาว์ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ปีการศึกษา 2564

ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีกำหนดการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯมาทรงเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 7 [...]

จุดบริการรับส่ง เวลาขึ้นรถและรายชื่อนักเรียนแต่ละสายรถ ปีการศึกษา 2564

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบจุดบริการรับส่ง เวลาขึ้นรถและรายชื่อนักเรียนแต่ละสายรถ ปีการศึกษา 2564 จากลิงก์ด้านล่างค่ะ จุดบริการรับส่ง เวลาขึ้นรถ สายที่ 1 สายที่ [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ผลคะแนนสอบหลังเรียนเสริมศักยภาพก่อนเปิดภาคเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ผลคะแนนสอบหลังเรียนเสริมศักยภาพ ม.1 ผลคะแนนสอบหลังเรียนเสริมศักยภาพ ม.4