ประกาศ

ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

การคัดเลือกผู้ประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ )

ประกาศแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาการคัดเลือก ผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการ