ประกาศ

ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

งานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเด็จ ฯ ทรงเปิดอาคารเรียน

การถ่ายรูปนักเรียนเพื่อทำบัตรนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2563