ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ลิงก์รับสมัครออนไลน์

กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

  กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีน Pfizer ม.1-3 (เพิ่มเติม)  

กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

  กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ม.4-6 (เพิ่มเติม)   

เอกสารและแนวทางการส่งเอกสารเพื่อขอรับวัคซีน Pfizer โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารขอรับวัคซีน Pfizer โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนได้ที่นี่ เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

การเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน