ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เนื้อหาการสอบ ม.1 เนื้อหาการสอบ ม.2 เนื้อหาการสอบ ม.3 เนื้อหาการสอบ ม.4 เนื้อหาการสอบ ม.5 [...]

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้การยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดี ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ที่ได้การยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดี ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากร

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากร

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง (คลิก) รายละเอียดการชำระค่าเทอม (คลิก)  * * * ขอให้ผู้ปกครองมาก่อนเวลาประชุม 30 นาที [...]