ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา (TUPP PRE TEST) ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ TUPP PRE TEST ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ [...]

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์​ วิจัยและเทคโนโลยี (GIFTED) [...]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP ลิงก์สมัครออนไลน์ (คลิก)

สมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (TEDET)

ลิงก์สมัครสอบ (คลิก) ลิงก์สำหรับแนบเอกสารการชำระเงินค่าสมัครและตรวจสอบสถานะการสมัคร (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ