ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนชั้นม.1 ตารางเรียนชั้นม.2 ตารางเรียนชั้นม.3 ตารางเรียนชั้นม.4 ตารางเรียนชั้นม.5 ตารางเรียนชั้นม.6

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศผลผู้ผ่านสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

การจัดชั้นเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2566

ประกาศจัดชั้นเรียน ม.1-2566 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.2-2566 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.3-2566 ประกาศจัดชั้นเรียน ม4-2566 (ประกาศวันที่ 13 [...]

ผลคะแนนสอบหลังเรียนเสริมศักยภาพก่อนเปิดเรียน ระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2566

คะแนนสอบหลังเรียนเสริมศักยภาพ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP (พนักงานร้านกาแฟ) จำนวน 3 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP (พนักงานร้านกาแฟ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียยนพิเศษ (EP)