ประกาศ

ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

รับสมัครนักเรียนม.ต้น เรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ใบสมัครเรียนเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 ธันวาคม 2563 [...]

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563 ตารางเรียนระดับชั้นม.1 ตารางเรียนระดับชั้นม.2 ตารางเรียนระดับชั้นม.3 ตารางเรียนระดับชั้นม.4 ตารางเรียนระดับชั้นม.5 ตารางเรียนระดับชั้นม.6 [...]

รายชื่อนักเรียนขึ้นรถรับส่งและจุดบริการรถ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนขึ้นรถรับส่งและจุดบริการรถ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนใช้บริการรถรับส่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [...]

MOU โอกาส ความก้าวหน้าในการศึกษาต่อของนักเรียน

MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร MOU ร่วมกับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม MOU ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง MOU ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง MOU [...]

รายชื่อเข้าสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ม.1 รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ม.2 รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ม.3 รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ม.4 รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ ม.5 [...]