แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1  และ ม.4 ทุกท่านค่ะ ทางโรงเรียนจะดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ระดับชั้นม.1 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยแบ่งรอบการรายงานตัวและมอบตัวเป็น 6 รอบ ใช้เวลารอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

  • ระดับชั้นม.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 30  พฤษภาคม 2564 โดยแบ่งรอบการรายงานตัวและมอบตัวเป็น 6 รอบ ใช้เวลารอบละ1 ชั่วโมง 30 นาที

รายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการมอบตัว ระดับชั้น ม.1 ได้รับใบแจ้งรายละเอียดในวันสอบ // ม.4 ได้รับในวันรายงานตัว

นักเรียนสามารถตรวจสอบลำดับการรายงานตัวและมอบตัวจากใบรายชื่อด้านล่าง (โดยจะแจ้งเวลาการรายงานตัวและมอบตัวบนหัวกระดาษ) 

*ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบลำดับการมอบตัวและรายงานตัว จากนั้นดำเนินการมอบตัวและรายงานตัวตามกำหนดการที่แจ้ง ขอให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ*