ผลงานครู2022-04-04T08:50:07+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายสรวิชญ์ ทวีโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564