ผลงานครู

ผลงานครู2022-04-04T08:50:07+00:00

การอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นํานักเรียนโรงเรียน ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 10

มอบรางวัลและเกียรติบัตรจากกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566