ผลงานครู2022-04-04T08:50:07+00:00

ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ในโอกาสได้รับรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ได้อนุมัติเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายสรวิชญ์ ทวีโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด