ผลงานครู

ผลงานครู2022-04-04T08:50:07+00:00

มอบรางวัลและเกียรติบัตรจากกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯ เข็มพระนามย่อ ญสส. โล่ และเกียรติบัตรบัตร ประจำปีการศึกษา 2566