ห้องเกียรติยศ

ห้องเกียรติยศ2019-06-23T09:30:29+00:00

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต