ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2023-12-06T11:06:51+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

2023-12-05T11:55:25+00:00

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาสอบกลางภาคเรียน ม.1 เทอม 2 เนื้อหาสอบกลางภาคเรียน ม.2 เทอม 2 เนื้อหาสอบกลางภาคเรียน ม.3 [...]

2023-12-01T14:21:37+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

2023-11-24T13:41:55+00:00

มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัส โควิด – 19

มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัส โควิด - 19

2023-11-24T13:38:26+00:00

เขตพื้นที่บริการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เขตพื้นที่บริการรับนักเรียน

2023-11-21T10:20:25+00:00

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่พ้นจากตำแหน่งด้วยการลาออก)

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ

2023-09-25T02:21:12+00:00