ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ และพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2024-05-13T11:14:02+00:00

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตารางเรียนชั้นม.1 ตารางเรียนชั้นม.2 ตารางเรียนชั้นม.3 ตารางเรียนชั้นม.4 ตารางเรียนชั้นม.5 ตารางเรียนชั้นม.6

2024-05-12T06:20:09+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศผู้ผ่านครูอัตราจ้างและบุคลากร

2024-05-08T08:57:11+00:00

การจัดชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2567

ประกาศจัดชั้นเรียน ม.1 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.2 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.3 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.4 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.5 [...]

2024-05-07T08:57:47+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่

2024-05-01T12:45:27+00:00

รายชื่อเข้าสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อเข้าสอบ ม.1 รายชื่อเข้าสอบ ม.4

2024-04-30T09:47:56+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากร

2024-04-23T14:07:21+00:00

รับสมัครสรรหาบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง ปี 2567

2024-04-23T04:44:20+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

2024-04-22T09:40:49+00:00

รายชื่อและตารางเรียนเสริมศักยภาพก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียน เรียนเสริมศักยภาพ(ในห้องเรียน) ม.1 รายชื่อนักเรียน เรียนเสริมศักยภาพ(ในห้องเรียน) ม.4 ตารางเรียนเสริมศักยภาพ ม.1 ตารางเรียนเสริมศักยภาพ ม.4

2024-04-19T04:35:11+00:00