ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนชั้นม.1 ตารางเรียนชั้นม.2 ตารางเรียนชั้นม.3 ตารางเรียนชั้นม.4 ตารางเรียนชั้นม.5 ตารางเรียนชั้นม.6

2023-05-16T13:51:18+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศผลผู้ผ่านสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

2023-05-16T03:45:04+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

2023-05-12T12:49:43+00:00

การจัดชั้นเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2566

ประกาศจัดชั้นเรียน ม.1-2566 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.2-2566 ประกาศจัดชั้นเรียน ม.3-2566 ประกาศจัดชั้นเรียน ม4-2566 (ประกาศวันที่ 13 [...]

2023-05-14T13:41:06+00:00

ผลคะแนนสอบหลังเรียนเสริมศักยภาพก่อนเปิดเรียน ระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2566

คะแนนสอบหลังเรียนเสริมศักยภาพ

2023-05-13T12:18:37+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP (พนักงานร้านกาแฟ) จำนวน 3 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP (พนักงานร้านกาแฟ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียยนพิเศษ (EP)

2023-05-10T05:13:36+00:00

ประกาศ รายชื่อเข้าสอบจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

รายชื่อสอบจัดชั้นเรียน ม.1 รายชื่อสอบจัดชั้นเรียน ม.4

2023-05-09T09:43:01+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

2023-04-28T12:51:05+00:00

ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติม

2023-04-12T04:13:03+00:00