เอกสารและแนวทางการส่งเอกสารเพื่อขอรับวัคซีน Pfizer โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารขอรับวัคซีน Pfizer โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนได้ที่นี่ เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม

2021-09-23T07:53:20+00:00

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

2021-09-18T06:44:30+00:00

การเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน  

2021-09-08T09:31:31+00:00

นักเรียนที่ได้เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการคนเก่ง คนดี ศรีสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนดีเด่นด้านความประพฤติ สมเป็นแบบอย่างลูกพระเกี้ยวน้อยสุวรรณภูมิ นักเรียนดีเด่นด้านทักษะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

2021-08-10T14:41:47+00:00

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเหรียญเรียนดีและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

นักเรียนรับเหรียญเรียนดีและทุนการศึกษา 2564

2021-08-10T13:58:17+00:00

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

2021-08-10T13:19:30+00:00

รายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5และ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน         [...]

2021-07-20T08:05:09+00:00

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกวดนักอ่านรุ่นเยาว์ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การประกวดนักอ่านรุ่นเยาว์ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ปีการศึกษา 2564

2021-07-16T02:22:19+00:00

ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีกำหนดการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯมาทรงเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 7 [...]

2021-07-12T10:28:14+00:00

จุดบริการรับส่ง เวลาขึ้นรถและรายชื่อนักเรียนแต่ละสายรถ ปีการศึกษา 2564

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบจุดบริการรับส่ง เวลาขึ้นรถและรายชื่อนักเรียนแต่ละสายรถ ปีการศึกษา 2564 จากลิงก์ด้านล่างค่ะ จุดบริการรับส่ง เวลาขึ้นรถ สายที่ 1 สายที่ [...]

2021-06-26T10:06:37+00:00