โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565

     

2022-06-27T08:24:51+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้การยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดี ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ที่ได้การยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดี ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

2022-06-22T09:11:42+00:00

รายชื่อนักเรียนเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ม.1 - ม.3

2022-06-17T09:40:57+00:00

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากร

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากร

2022-06-14T09:15:41+00:00

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง (คลิก) รายละเอียดการชำระค่าเทอม (คลิก)  * * * ขอให้ผู้ปกครองมาก่อนเวลาประชุม 30 นาที [...]

2022-06-08T09:46:59+00:00

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

2022-05-18T04:42:51+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ TUPP

2022-05-12T06:16:34+00:00

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งของโรงเรียน และจุดขึ้นรถ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

       

2022-05-13T07:40:39+00:00

ประกาศ รายชื่อการจัดชั้นเรียน สำหรับ ม.1 – ม. 6 ปีการศึกษา 2565 และตารางเรียน

ประกาศ เปิดเรียนในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (คลิก)  [...]

2022-05-13T06:44:21+00:00

รายชื่อเข้าสอบจัดชั้นเรียนและแนวปฏิบัติการสอบจัดชั้นเรียน สำหรับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ม.1 รายชื่อนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน ม.4

2022-05-10T09:10:33+00:00