รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP ลิงก์สมัครออนไลน์ (คลิก)

2022-01-05T04:43:34+00:00

สมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (TEDET)

ลิงก์สมัครสอบ (คลิก) ลิงก์สำหรับแนบเอกสารการชำระเงินค่าสมัครและตรวจสอบสถานะการสมัคร (คลิก)

2022-01-02T05:28:22+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

2021-12-25T03:02:42+00:00

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.ต้น ระดับชั้น ม.ปลาย

2021-12-09T12:52:29+00:00

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ลิงก์รับสมัครออนไลน์

2021-12-15T06:58:55+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

2021-11-30T07:18:24+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

2021-11-09T06:14:48+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

2021-11-05T04:32:42+00:00