รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศรับสมัคร (คลิก) ลิงก์สมัครออนไลน์ (คลิก)

2022-11-23T07:28:33+00:00

ผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

2022-10-05T02:49:56+00:00

แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำรายวิชา (Regrade) นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำรายวิชา (Regrade) นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (คลิก) * ** นักเรียน [...]

2022-09-20T04:34:29+00:00

ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๑ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การปิดภาคเรียนที่ ๑ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (คลิก)    **แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ กิจกรรมลูกเสือ [...]

2022-09-23T00:55:54+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาล (คลิก)

2022-09-15T12:52:35+00:00

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เนื้อหาที่ใช้สอบ ม.ต้น เนื้อหาที่ใช้สอบ ม.4 เนื้อหาที่ใช้สอบ ม.5 เนื้อหาที่ใช้สอบ ม.6

2022-09-09T05:07:18+00:00