ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP (พนักงานร้านกาแฟ) จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพ่อครัวหรือแม่ครัว 1 อัตรา

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP (พนักงานร้านกาแฟ) จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพ่อครัวหรือแม่ครัว 1 [...]

2022-04-26T03:30:50+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 [...]

2022-04-25T04:32:50+00:00

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพ่อครัวหรือแม่ครัว 1 อัตรา

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพ่อครัวหรือแม่ครัว 1 อัตรา

2022-04-14T04:20:31+00:00

รายชื่อผู้ที่ได้การยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดีพร้อมเกียรติบัตร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่ได้การยกเว้นค่าเล่าเรียนและรับเหรียญเรียนดีพร้อมเกียรติบัตร ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (คลิก)

2022-04-14T04:08:55+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพ่อครัวหรือแม่ครัว 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพ่อครัวหรือแม่ครัว 1 อัตรา ลิงก์สมัคร [...]

2022-04-03T07:33:34+00:00

ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Glifted) ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ม.1 เอกสารมอบตัว ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ม.1 มอบตัววันที่ 2 [...]

2022-04-01T04:52:06+00:00

ลำดับรายชื่อมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ลำดับรายชื่อมอบตัวห้องเรียนปกติ ม.1 ลำดับรายชื่อมอบตัวห้องเรียนปกติ ม.4 เอกสารมอบตัว ม.1 เอกสารมอบตัว ม.4 ม.1 มอบตัววันที่ [...]

2022-04-01T04:05:53+00:00

ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

รายชื่อเรียกลำดับสำรอง ม.1 ห้องเรียนปกติ เอกสารมอบตัวม.1 ห้องเรียนปกติ มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา [...]

2022-03-31T04:39:49+00:00

การจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 เมษายน 2565 ภายในเวลา [...]

2022-03-31T04:35:18+00:00

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ลิงก์รายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ (คลิก) เอกสารมอบตัวม.1 ห้องเรียนปกติ เอกสารมอบตัวม.4 ห้องเรียนปกติ [...]

2022-03-30T03:31:00+00:00