กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

ระดับชั้น ม.1

ห้องเรียนพิเศษ English Program

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี(Gifted)

ห้องเรียนพิเศษศิลปะ(ดนตรีสากล ศิลปะและสถาปัตยกรรม)

 ระดับชั้น ม.4

ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program

ห้องเรียนพิเศษ English Program(Science and Mathematics)

ห้องเรียนพิเศษศิลปะ(ดนตรีสากล ศิลปะและสถาปัตยกรรม)

ห้องเรียนพิเศษอาหาร การโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร


ลิงก์การรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ รอบ 2

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.4